Rus News Journal

Eshchyonko and Getigezhev will come to the rescue to Abaevu and Bujvolovu

the Trainer`s staff of the second Russian national team named structure on a match on September, 5th in Bryansk. Two players FK have got to this list « Volga » - Ilya Abaev and Andrey Bujvolov. Today the trainer of a national team have declared five new players who should replace the injured football players.

it is necessary to notice that from this five two players of the Nizhniy Novgorod club. For the aid to Abaevu and Bujvolovu have gone Andrey Eshchyonko and Inal Getegizhev. We will hope that nizhegorodtsy will adequately prove to be in Bryansk and will protect honour of the Nizhniy Novgorod club.

Goalkeepers : Ilya Abaev ( Volga ), Alexander Budakov ( Kuban ), Sergey Ryzhikov ( the Ruby ).

defenders : Andrey Bujvolov, Inal Getigezhev (both is Volga ), the Novel of Bulls, ( Kuban ), Ali Gadzhibekov (Anzhi ) Vladimir Granat ( the Dynamo ), Ivan Taranov ( Krylja Sovetov ), Rizvan Utsiev, Dmitry Jatchenko (both — Terek ).

halfbacks :   the Novel of Sparrows ( Krylja Sovetov ), Vladislav Ignatyev ( the Locomotive ), Alexey Ionov, Victor Fajzulin (both — Zenith ), Alexander Kolomejtsev ( Amkar ), Arthur Jusupov ( the Dynamo ), Alexander Yerokhin, Oleg Samsonov   (both is « Krasnodar »),

Attacking : Alexander Buharov ( Zenith ), Sergey Davidov ( Kuban ), Alexander Pavlenko (« Terek »)