Rus News Journal

Schiorii moldoveni au participat la etapa a doua din Cupa Mondial ă

Schiorii moldoveni, Urs Imboden ş i Christophe Roux, au participat duminic ă 15 noiembrie, î n proba de slalom din cadrul etapei a doua a Cupei Mondiale la schi alpin. Competi ţ ia an avut loc î n sta ţ iunea finlandez ă Levi. Imboden nu a reu ş it s ă se califice pentru man ş an a doua ş i s - a clasat pe locul 36 printre 79 de participan ţ i, iar Roux an abandonat î n timpul primei cobor â ri. Potrivit lui Petru Bria, pre ş edintele Federa ţ iei de Schi ş i Sanie din R. Moldova, ambii schiori de origine elve ţ ian ă au î ndeplinit baremul de calificare pentru Jocurile Olimpice de iarn ă 2010, care vor avea loc la Vancouver (Canada). Un alt sportiv care ar putea s ă reprezinte R. Moldova la JO, Georg Lindner, urmeaz ă s ă confirme la c â teva concursuri interna ţ ionale. Urs Imboden, î n v â rst ă de 34 de ani, î n componen ţ a selec ţ ionatei Elve ţ iei, s - a clasat pe locul 5 la Olimpiada din 2002 de la Salt Lake City, SUA. Tot el an adus Moldovei cele mai mari performan ţ e la schi alpin, locurile 9 ş i 11 la Campionatele Mondiale din 2007 ş i 2009. Î n 2006, Imboden a primit cet ă ţ enia R. Moldova ş i ap ă r ă culorile ţ ă rii î n competi ţ iile interna ţ ionale. Christophe Roux, 26 ani, este multiplu c â ş tig ă tor al concursurilor organizate de Federa ţ ia Interna ţ ional ă de Schi (FIS - Ski) ş i reprezint ă Moldova din 2006.