Rus News Journal

Where in Moldova there will be no light on Monday, on October, 3rd?

Red Union Fenosa anun ţ ă pentru luni, 3 octombrie, posibile deconect ă ri ale energiei electrice î n leg ă tur ă cu efectuarea unor lucr ă ri planificate.  

Î n municipiul Chi ş in ă u pot fi operate deconect ă ri pe urm ă toarele adrese:

Sector Botanica: blocurile locative de pe str. Costiujeni 8/ 2, 10 – î n perioada de timp î ntre 09:00 ş i 18:00.  

Sectorul Centru: str. B ă nulescu Bodoni 1 - 9, N. Iorga 4 - 8, 5, Mateevici 62 - 72, 86/ 1, 89 - 99 – î n perioada de timp î ntre 09:00 ş i 19:00.  

Sectorul R â ş cani: blocurile locative de pe str. M. Costin 19/ 5, bd. Moscova 20/ 3 – î n perioada de timp î ntre 09:00 ş i 19:00.  

Sector Buiucani: str. B ă c ă u 18 - 24, Marinescu 14 - 22, 21 - 25, Sucevi ţ a 27 - 47, 28 - 32, Gh. Tofan 47 - 59, or. Durle ş ti – str. Dealul Morilor, Aluni ş 15, Dr. Taberei 41 - 75, 42 - 72 V. Lupu 42, 42A - Z, 46, 46A - Z, 83, 83A, 85J, 91 - 93, Porumbrele 50, Ro ş iori 31 - 63, 36 - 88, Ghioceilor 13 - 27, Humule ş ti 1 - 23, Gh. Codreanu 12 - 54, 23 - 89, Bisericii 1 - 19, 2 - 34 blocul locativ de pe str V. Lupu 81, 85A, 87, 87/ 2, 89 – î n perioada de timp î ntre 09:00 ş i 19:00.  

Ora ş ul Cruze ş ti: str. Cantemir, Dacia, Eminescu, Izvorului, Livezilor, Mitropolit B ă nulescu Bodoni, Rena ş terii, Ş tefan cel Mare, Teilor – î  

Comuna Tru ş eni: str. Basarabia, 1 ş i 2 str - le Basarabiei, Drago ş Vod ă 1 str - la Livezilor, 1, 2, 4 str - V. Lupu V. Lupu, Neculce, Stamati, Trandafirilor – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 ş i 19:00.  

Comuna Bubuieci: blocurile locative de pe str. Miori ţ a 26/ 1, 28/ 1 – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 ş i 17:00.  

Comuna Gr ă tie ş ti: str. Carmanov, Ci ş melelor, Donici, Drumul Petricanilor, Fructelor, Livezilor, Mateevici, Olimpica, Petricani, Rediului, Russo, Salc â milor, Albi ş oara V. Alecsandri, Carmanov, Ci ş melelor, M. Costin, Creang ă Donici, Dr. Petricani, Fructelor, B. Gl ă van, Livezilor, Mateevici, P. Movil ă Olimpic ă Petricani, Rediului, A. Russo, Alexandru cel Bun, F â nt â nilor, Izvoarelor I. Solt â s, M. Sp ă taru, Ş tefan cel Mare, Dumbr ă vii, Florilor, Nucarilor, Salc â milor, C. Stere, Pl ă m ă deal ă V. Micle, Maiakovschi, str - la Maiacovschi, Ioan - Vod ă Gribov – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 ş i 18:00.  

Ora ş ul Vadul lui Vod ă: str. Creang ă Doina, Eminescu, Izvoarelor V. Micle, P. Rare ş Sf. Dumitru, Ş tefan cel Mare, Eminescu 13, Eminescu 11 – î n perioada de timp î ntre 08:00 ş i 18:00.  

Î n republic ă pot fi operate deconect ă ri pe urm ă toarele adrese:

Raionul Anenii Noi: s. Puh ă ceni – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 ş i 17:00.  

Raionul Cahul: Chioselia Mare – str. Molodejnaia – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 ş i 17:00.  

Raionul C ă l ă ra ş i: s. Temeleu ţ i, s. Sadova – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 - 17:00.  

Raionul Cantemir: s. Leca, s. Toceni – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 08:00 ş i 17:00.  

Raionul C ă u ş eni: or. C ă inari, s. Chirc ă ie ş tii Noi, s. Baurci, s. F â rl ă deni, or. C ă u ş eni – str. Unirii, s. S ă lcu ţ a – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 08:00 ş i 19:00.  

Raionul Comrat: or. Cead î r – Lunga – str. Turghenev, str. - la Turghenev, s. C â etu – str. Ş tefan cel Mare, s. Chioselia Rus ă – str. Pobeda, s. Slobozia Mare – str. 25 Siezda, 31 Avgusta, Comsomoliscaia, Lenin, P. Rare ş Sfatul Ţ ă rii, Ş tefan cel Mare, str - la Lenin – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:30 - 15:00.  

Raionul Cimi ş lia: s. Selemet – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 - 16:00.  

Raionul Criuleni: s. Porumbeni – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 - 17:00.  

Raionul H â nce ş ti: s. Negrea, s. B ă lceana – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 08:30 - 17:00.  

Raionul Ialoveni: s. Mile ş tii Mici – s. Piatra Alb ă or. Ialoveni – str. Ar ţ arilor, Aurel - David, B ă l ţ ilor, Cetatea Alb ă Dumbrava Ro ş ie, B. Glavan, Hajdeu, I ş nov ă ţ Spartac, Tighina, Ş tefan cel Mare, Arborilor, Basarabia, Bucuriei, Chersicilor, Chilia, Cr â ngului, Frasinului, Mugurel, M ă r ţ i ş or, Nistru, Spartac, Tricolorului, Valea Trandafirilor, Vladimirescu, Voluntarilor, 27 August, Ialoveni, Izvoarelor, Libert ă ţ ii, Gh. Asavhi, M. Costin, C ă priana, Decebal, Al. Donici, Merilor, P. Rare ş A. Russo, Salc â milor, C. Stamati, Zadnipru, Zarz ă re, Codru, Entuzia ş tilor, Fructelor, Gr ă dinilor, Al. cel Bun, Doina, Eminescu, Frunze, Ion Vod ă Ismail, Valea Trandafirilor, Sf. Vinere, Valea Crucii, s. Cig â rleni, s. Condri ţ a – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 - 17:00.  

Raionul Nisporeni: s. Iurceni – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 - 16:30.  

Raionul Orhei: s. Cucuruzeni, s. Cucuruzenii de Sus, s. Crihana, s. Sirota, or. Orhei – str. Doroban ţ ilor, Me ş te ş ugarilor, Plugu ş orului, R ă ze ş ilor, Valul lui Traian, s. Br ă viceni, s. Pohorniceni, s. Ci ş mea – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 - 14:00.  

Raionul Ş tefan Vod ă : s. Ol ă ne ş ti, s. Purcari, s. Ş tef ă ne ş ti – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 08:00 - 17:00.  

Raionul Str ă ş eni: s. G ă le ş ti, s. Vorniceni, s. Negre ş ti – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 09:00 ş i 16:30.  

Raionul Taraclia: or. Taraclia – str. Dimitrov, Donscaia, Polevaia, Sadovaia, Suvorov, Pervomaiscaia, Novopojarscaia, Nahimov, Lenin, Comsomoliscaia, Kirov, Karl Marx, Fontannaia, Dimitrov, 60 Ania ai URSS, Timireazev, Ucraina, Ş midt, Frunze, Voro ş ilov, Ş olohov, Partizanilor, Ostrovschii, Molodejnaia, Minin, Ceaicovschii, str - la Kirov, Beregovoi, Po ş tei, Sadovaia – par ţ ial î n perioada de timp î ntre 07:00 - 20:00.